Toimitusehdot Lämmitysöljypalvelu SATAKUNNAN Osuuskauppa

Vuoden 2021 puolella toimitetut tilaukset laskutetaan uudella verotuksella tilauspäivästä huolimatta.

Ennen tilaamista tarkista seuraavat asiat:

 • Täyttöputkensuu on varustettu 2 tuuman (2") tai 3 tuuman (3") nokkavipuliittimellä eli camlok- littimellä (kuva alla). Sakaraliittimillä varustettuihin toimituskohteisiin ei toimiteta öljyä enää 30.6.2018 jälkeen (ei koske maatalouden erillisiä farmisäiliöitä). Turhasta käynnistä voimme veloittaa käyntimaksun asiakkaalta. Lisätietoa liittimen vaihdosta http://www.oljylammitys.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kesa-oljysailiotarkastusten-aikaa-muistettava-nokkavipuliitin 
 • Säiliöauto pääsee vähintään 30 metrin päähän täyttöpaikasta.

 • Täyttöputken suu ei ole 1,5 metriä korkeammalla. Ylempänä oleva täyttöputki vaatii turvallisen työtason turvallisen purkutyön suorittamiseen.

 • Täyttöputken ja seinän väliin pitää jäädä vähintään 150 mm vapaata tilaa, jotta purkuletkun saa kiinnitettyä tiiviisti. Lisäksi purkuputken pään pitää olla kalteva rakennusta kohti, jolloin purettu öljy ei valu takaisin pois putkesta.

 • Täyttöputken suu on varustettu painetiiviillä kiinteällä täyttöliittimellä (camlock) (Kuva)

 • Ilmaputken suuaukko näkyy täyttöpaikalle, ei ole tukossa ja se on läpimitaltaan vähintään 50mm.

 • Ylitäytönestin on kiinnitetty asianmukaisesti ja se toimii. (Kuva)

   

                     Camlock -liitin                                     Ylitäytönestin

Toimitus

 • Tie öljysäiliön täyttöaukolle on oltava ajokunnossa ja talvisin hiekoitettu sekä aurattu tai lapioitu lumettomaksi. Mahdolliset routavauriot, pehmeät tiet ja kelirikot vaikeuttavat ja hidastavat polttoöljyn jakelua. Ilmoitathan näistä tilauksen yhteydessä.

 • Normaali toimitusaika on 1 - 7 työpäivää. Toimitusaika lasketaan alkaen tilauspäivää seuraavasta työpäivästä. Kuljetustilanteesta riippuen toimitus voi tapahtua myös tätä aikataulua nopeammin. 

 • Noin 2 vuorokautta ennen toimitusta NEOT lähettää tekstiviestin tilauksen yhteydessä asiakkaan ilmoittamaan gsm-numeroon. Viestien lähetysaika on maanantai-sunnuntai klo 8-22. Jos asiakkaalla on palvelunumeroesto, ei toimitusaika-tekstiviesti mene perille.

 • Öljy toimitetaan asiakkaan säiliöön säiliöautotoimituksena ja toimitettu määrä mitataan virallisesti hyväksytyllä nestemäärämittarilla.

 • Öljyn täyttöpaine on aina vakio, eikä paine vaikuta virtaukseen.

 • Yli 2000 litran dieseltoimituksissa yhteen säiliöön tuotteen tieliikennekelpoisuus taataan

 • Tasan toimituksissa sallitaan +/- 5 litran heitto toimitusmäärään.
 • Täyteen toimituksissa sallitaan 20 % ylitys tilattuun määrään

 • Pienin ilman lisämaksua toimitettava määrä on 1000 litraa. Mikäli tilattu määrä on alle 1000 litraa tai toimitus muutoin jää pienemmäksi myyjästä riippumattomista syistä, peritään kulloinkin voimassa oleva pientoimituslisä.

 • Mikäli öljytoimitus jää tilatusta määrästä oleellisesti vajaaksi esim. öljyn loppuessa autosta, puuttuva määrä toimitetaan jälkitoimituksena samalla litrahinnalla. Vajaaksi jääneissä toimituksissa alle 500 litran määriä ei toimiteta automaattisesti lisätilauksena. Pääsääntöisesti sekä alkuperäinen että jälkitoimitus laskutetaan yhtenä toimituksena.

 • Asiakkaan antamien purkuohjeiden on oltava täsmälliset ja purkupaikka, laitteistot sekä säiliö täytyy olla turvallisesti saavutettavissa. Kuljetusliikkeellä ja myyjällä on oikeus kieltäytyä toimittamasta öljyä, mikäli asiakkaan laitteisto (ylitäytönestin, standardin mukainen purkuyhde, ilmaputki, purkutaso) ei ole määräysten mukaisessa kunnossa tai on puutteellinen.

 • Samoin myyjällä ja kuljetusliikkeellä on oikeus olla toimittamatta tilattua öljyä, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita (liukkaudenesto, kantavuus).

 • Kaikista turhista käynneistä veloitamme 50€ Turha käynti on esim. vialliset laitteet, soittopyyntöön vastaamattomuus.

Hinnoittelu ja maksaminen

 • Öljyn hinta määräytyy normaalisti tilauspäivän mukaan. Jos toimitus tapahtuu yli 10 kalenteripäivän päästä tilauksesta, käytetään toimituspäivän hintaa.

 • Mikäli öljyä ei mahdu asiakkaan säiliöön asiakkaan tilaamaa määrää, on myyjällä oikeus tarkistaa tilatun öljyn yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi.

 • Jos auto laitetaan ajokuntoon purkujen välillä, veloitetaan asiakkaalta useampi pudotusmaksu.

 • Tynnyritäytöistä peritään pudotusmaksu aina per tynnyri.

 • Maksuaika on noin 14 vuorokautta toimituksesta. Maksettaessa erissä lisätään kuhunkin erään kulloinkin voimassa oleva laskutuslisä.

 • Tarvittaessa asiakkaan luottotiedot tarkastetaan.  Maksuhäiriötilanteissa myyjällä on oikeus vaatia etukäteismaksu.

 • Mikäli yksikin Myyjän saatava Asiakkaalta on erääntynyt ja maksamatta, erääntyvät kaikki myyjän saatavat asiakkaalta heti maksettaviksi sovituista erääntymisajankohdista, tai laskuihin merkityistä eräpäivistä huolimatta.
 • Bonus kertyy lämmitysöljyn toimituksesta täysimääräisenä yhdelle kuukaudelle, vaikka lasku maksettaisiin erissä. Kuukauden loppupuolella tilatuista toimituksista Bonus saattaa siirtyä seuraavan kuukauden puolelle.

 • Mikäli asiakas laittaa laskutustietoihin väärän sähköpostiosoitteen, eikä saa laskuja, on asiakas itse vastuussa kaikista mahdollisista perintäkuluista yms. 

Reklamaatiot

 • Myyjä ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat myyjän saamista virheellisistä tai puutteellisista tiedoista. Myyjä ei myöskään ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai asiakkaan säiliöiden epäpuhtauksista.

 • Mahdolliset reklamaatiot ilmoitettava myyjälle viipymättä.